broodjes over ons

Leveringsvoorwaarden

Afhaling

De door de klant op de bestelbon aangeduide vorm van levering zal worden gevolgd. In geval van ‘afhaling door de klant’ zullen de bestelde producten klaar staan op het gevraagde tijdstip. Deze bestelde goederen blijven maximum 1 uur na dit tijdstip ter beschikking staan. De verschuldigde som van de bestelde goederen blijft verschuldigd zelfs indien de goederen niet zijn afgehaald. Alle afhalingen dienen te gebeuren tijdens de openingsuren van de winkel, tenzij anders overeengekomen.

Levering aan bedrijven

Leveringen aan bedrijven zijn enkel mogelijk bij bestellingen van minstens € 15,00 en binnen een straal van maximum 5 km rond broodjeszaak Iris’t, tenzij anders overeengekomen. Bij leveringen buiten een straal van 5 km rond broodjeszaak Iris’t zal er na onderling overleg een extra transportvergoeding in rekening gebracht worden.

Leveringstijdstip

Wij zullen steeds het gevraagde leveringstijdstip proberen te respecteren. Overmacht zoals verkeershinder, onverwachte toestroom van bestellingen, een storing van onze technische installatie, ongeval, enz… kan geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding. De klant zal telefonisch op de hoogte worden gesteld (indien het telefoonnummer correct werd ingevuld op het bestelformulier) en zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van een laattijdige levering bij overmacht.

Online bestellen en betalen alsook aankopen van credits

Geen handenvol werk meer voor de secretaresse. Niet meer op zoek gaan naar gepast geld. Onze website biedt de mogelijkheid om als bedrijf een account aan te maken zodat elke werknemer individueel zijn bestelling kan doen alsook te betalen, of via credits (de mogelijkheid om éénmalig een bedrag op te loaden) om de volgende bestellingen sneller uit te voeren. De aangekochte credits kunnen nooit omgeruild worden in geld of andere vormen van vergoedingen. De credits kunnen enkel gebruikt worden voor het betalen van goederen die besteld worden via het online bestelsysteem van Iris’t. De credits hebben gelijklopende waarde als de Euro munt zijnde 10 credits = €1. De aangekochte credit blijven gedurende 1 jaar geldig.

Verpakking onder waarborg

Broodmanden, schotels voor wraps, enz… die worden geleverd in speciaal daartoe bestemde manden, platte schotels, enz… wordt er een waarborg aangerekend van € 10,00 per item. Dit bedrag wordt integraal terugbetaald wanneer deze in goede staat worden terugbezorgd bij broodjeszaak Iris’t, Battelsesteenweg 491 te Mechelen of opgehaald in onderling overleg.

Privacy

Wij hechten belang aan uw privacy. De persoonlijke gegevens die u bij de bestelling invult is informatie die enkel wordt gebruikt voor ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze promoties en nieuwigheden. Deze informatie zal nooit en onder geen enkel beding aan derden worden doorgegeven of ter beschikking worden gesteld noch gratis noch tegen betaling. U kan u steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor eigen direct marketing van broodjeszaak Iris’t. Daartoe kan u zich per e-mail richten naar info@irist.be. Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers. De persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. E-tableware gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. De cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de noden van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij broodjeszaak Iris’t geen cookies ontvangt.

Eventuele klachten

Indient er zich een probleem zou voordoen kunnen wij enkel rekening houden met de klachten die ons binnen de vier uur na levering bereiken. De geleverde producten inclusief de originele verpakkingen worden ons wel ter beschikking gesteld voor verder onderzoek. In geval van aanvaarding van de klacht blijft de schadevergoeding altijd beperkt tot hetzij een vervanging van de geleverde producten binnen de zo kort mogelijk maar haalbare termijn hetzij een terugbetaling van de betaalde prijs of creditering van het desbetreffende deel van de factuur. Bijkomende schadevergoeding, van welke aard ook, is niet mogelijk. Alle leveringen zijn in principe contant betaalbaar, zonder korting, behoudens de leveringen die in rekening worden gebracht met een factuur. Alle facturen zijn steeds betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst tenzij anders overeengekomen. Wij verwijzen naar de vervaldag zoals op de facturen aangegeven. Bij niet betaling op de vervaldag wordt er een forfaitaire verhoging van 250,00 euro voor de gerechtskosten verschuldigd alsook de verwijlinstresten berekend op basis van 2% boven het geldende tarief van de bank voor gereed geld, en dit alles zonder ingebrekestelling. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.


Broodjeszaak Iris’t
Battelsesteenweg 491
2800 Mechelen
T 015/20 00 63
I: info@irist.be
BTW 0812.028.966

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze acties en nieuwigheden, laat hier je e-mail achter om onze nieuwsbrief te ontvangen. Zo geniet je van de laatste kortingen of nieuwe broodjes.

Hoe werken wij? - Algemene verkoopsvoorwaarden - Copyright © 2016 Broodjeszaak Iris’t. All Rights Reserved - Webdesign by Jemasoft